top of page

STORE PIBERHUS

Aldersgruppe 14-18 år

 

Målgruppen for Store Piberhus er hovedsageligt børn fra Opholdsstedet Piberhus, som nu er blevet unge voksne. De er blevet mere selvstændige og i stand til at klare flere gøremål på egen hånd med mindre støtte fra personalet. Det vil også være muligt at visitere eksterne unge til tilbuddet. Det kræver dog, at man i de anbringende kommuner finder den unge ”udviklings egnet”, altså har behov for den sidste støtte og hjælp til at træde ind i et selvstændigt voksenliv.

 

Formålet med dette tilbud er, at de unge gennem den rette støtte og hjælp til udvikling, bliver klædt bedst muligt på, inden de skal ud og bo i egen bolig. Pædagogerne i huset er stabile omsorgspersoner, som støtter de unge til selv at tackle forskellige situationer i beskyttede rammer, hvor de voksne stadig har mulighed for at guide dem, hvis de møder nederlag.

 

Det er primære fokus i dette hus ”uddannelse og beskæftigelse” og ”socialt liv”. Opholdsstedet Piberhus er af den overbevisning at den vigtigste faktor i forhold til at anbragte unge får et godt voksenliv er, at de har haft en god skolegang med faglig udvikling og trivsel, samt en meningsfyldt hverdag med gode relationer og oplevelser. 

 

Derudover arbejdes der på at selvstændiggøre de unge i almindelig daglig livsførelse, bl.a. i forhold til kost, hygiejne, motion, økonomi og dermed forberede dem bedst muligt til et selvstændigt voksenliv. 

bottom of page