top of page
IMG_6370.jpg
Faglig tilgang 

På opholdsstedet Piberhus sætter vi ind med en faglig og pædagogisk indsats over for den unges udfordringer og problemstillinger. Vi gør brug af en bred vifte af metoder og tilgange, hvor den unge er

i centrum, for at tilgodese den enkeltes behov;

Pædagogiske metoder:

Det fælles tredje

Low Arousal

Vygotskys udviklingsteori (NUZO)

Tilgange:

Anerkendende 

Relationspædagogisk

Strukturpædagogisk

bottom of page