top of page

FAGLIG TILGANG

På opholdsstedet Piberhus sætter vi ind med en faglig og pædagogisk indsats, overfor den unges udfordringer og problemstillinger. Vi gør brug af en bred vifte af tilgange og metoder, hvor den unge er i centrum. Vores tilgange tilgodeser den enkeltes behov;

 

Anerkendende 

Ressourceorienteret 

Relationspædagogisk 

Strukturpædagogisk 

 

Pædagogiske metoder:

Empowerment

Det fælles tredje

Affektiv afstemning

Low Arousal

Vygotskys udviklingsteori (NUZO)

bottom of page