top of page

SKOLETILBUD

Opholdsstedet Piberhus samarbejder med PPR i Faxe og den anbringende myndighed, når der skal findes og etableres det rette skoletilbud. Det er vigtigt for os, at sikre et læringsmiljø der kan rumme den unge og skabe faglig udvikling. Vi samarbejder bl.a. med Bråby heldagsskole, Tybjerg privatskole  og øvrige tilbud i lokalområdet.  

Opholdsstedet Piberhus samarbejder med PPR i Faxe og den anbringende myndighed, når der skal findes og etableres det rette skoletilbud. Det er vigtigt for os, at sikre et læringsmiljø der kan rumme den unge og skabe faglig udvikling.

bottom of page