top of page
P2380369.jpg
Skoletilbud

Opholdsstedet Piberhus samarbejder med PPR i Faxe og den anbringende myndighed, når der skal findes og etableres det rette skoletilbud. Det er vigtigt for os, at sikre et læringsmiljø der kan rumme den unge og skabe faglig udvikling. Vi samarbejder bl.a. med Bråby heldagsskole, privatskoler og øvrige tilbud i lokalområdet.  

bottom of page