top of page

VÆRDIGRUNDLAG

Omsorg - stabilitet - samarbejde - udvikling

 

På Piberhus arbejder med omsorg som en naturlig del af hverdagen. Vi ønsker at de unge oplever stabilitet i deres hverdag og i deres anbringelse. Vi er tydelige og ansvarlige voksne, der tager voksenrollen på os, så de unge kan få lov til at være børn. Vi giver de unge en struktureret og genkendelig hverdag, med voksne omkring dem, de kender og har tillid til.

 

Vi samarbejder med og omkring den unge. Det vil sige, at vi i den grad det er muligt, samarbejder omkring egen udvikling. Derfor anser vi det som yderst vigtigt at have et godt samarbejde med alle andre i aktører i den unges liv, det være sig familie, skoler, anbringende myndighed, og alle andre samarbejdspartnere.

 

Værdierne på Piberhus afspejler sig igennem hele institutionen, både mellem de unge, medarbejdere og ledelse. Vi ser det som vores kerneopgave at skabe udvikling hos den enkelte unge ud fra individuelle mål og problematikker. Vi er opmærksomme på den nærmeste udviklingszone og stiller krav, som vi mener at den unge kan honorere. 

 

Vi tilbyder forskellige aktiviteter, såsom cross, swimmingpools og udeliv vægtes højt. Det er vigtigt for os, at de unge har det godt sammen og vi har ofte fælles aktiviteter ud af huset. Vi rejser flere gange årligt, da vi oplever at fælles oplevelser leder til venskaber. Ski-, sommer- og efterårsferie er faste ture, hvor vi rejser i mindre grupper, tilpasset efter ungegruppen. Vi har i løbet af året faste traditioner såsom fastelavn, sommerfest og halloween og fejrer højtider påske, jul og eid i fællesskab.

bottom of page