top of page

BØRN & UNGE

De unge har individuelle strukturer der tilgodeser deres udvikling og behov for en stabil og forudsigelig hverdag. Vi lægger vægt på at de unge deltager i dagligdags gøremål og ADL træning efter formåen og tilpasses løbende til det nærmeste udviklingstrin. 

Med afsæt i vores værdigrundlag, tilbyder vi et omsorgsfuldt og stabilt hjem, som i samarbejde med den unges forældre og pårørende samt den anbringende kommune, har til formål at skabe udvikling for den enkelte. Vi bestræber os på at opbygge og forstærke relationen mellem unge og deres forældre og pårørende, hvorfor vi lægger vægt på at de fortsat inddrages, som en vigtig medspiller i de unges liv. 

De unge som bor på Piberhus, har alle behov for den rette hjælp. Gennem en individuel tilrettelagt pædagogisk indsats, støttes den enkelte i dagligdagen til en positiv udvikling. Vi de unge med forskellige udfordringer og er godkendt til;

  • Omsorgssvigt

  • Autismespektrum

  • Tilknytningsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd

  • Personlighedsforstyrrelse

 

Piberhus forsøger at skabe grundlaget for et godt fritidsliv for den enkelte, ved at skabe sammenhæng mellem den pædagogiske indsats, planlagte fælles aktiviteter i huset og de unges fritidsinteresser. For at skabe de bedste forudsætninger for succesoplevelser, lægges der vægt på at de unge får den fornødne støtte til at danne venskaber og til at deltage i det lokale foreningsliv med afsæt i egne interesser. 

bottom of page