top of page
4DB7EF8C-72C8-465B-9BB8-DA80F2DD5E5C_edited.png
Husregler for Opholdsstedet Piberhus

Ansvarsområder

Det er den unges pligt med vejledning fra personalet, at sørge for at overholde de ansvarsområder

man har i løbet af ugen. Det vil sige at være deltagende i egen mad-, rengøring- og vaskedag og at

pligterne bliver klaret den pågældende dag, altså kan der ikke laves andre aftaler førend disse er

klaret.

Det forventes, at de unge rydder op efter sig selv i fællesarealerne både inde og ude, samt dagligt

sørger for at holde orden på eget værelse. De unge har et medansvar i forhold til at passe på

Piberhus’ inventar, udendørs omgivelser herunder biler.

 

Sygdom

Hvis den unge er syg eller fravælger skolen, kan man ikke deltage i husets planlagte aktiviteter, få

besøg af/besøge venner eller kæreste mv. den pågældende dag. Internettet kan efter personalets

vurdering slukkes i tidsrummet hvor husets øvrige unge er i skole.

Elektronik

Aftaler for brugen af telefon og computer/spilkonsoller besluttes af afdelingens personale. Der

henstilles til hensynsfuld brug af mobiltelefoner, dvs. bruges ikke under måltider eller i fællesrum mv.

der kan være generende for andre. Ved brug af højtaler skal der altid tages hensyn til andre unge

samt personale.

Gæster og aftaler ud af huset

Det aftales med personalet, der er på vagt, hvis der er et ønske om at lave en aftale ud af huset.

Ligeledes skal der aftales en ramme for besøg, hvis den unge ønsker gæster i huset, dette gælder

både for unge fra andre afdelinger på Piberhus samt gæster udefra. Hver afdeling har egne

retningslinjer for hvilket tidspunkt man skal være tilbage i huset om aftenen.

 

Aktiviteter

Den unge skal deltage i ungemøde hver anden uge, husets planlagte aktiviteter samt årets to

obligatoriske ferier medmindre andet er aftalt på ledermøde.

Lommepenge, tøjpenge, transportpenge og dusørarbejde

Der udbetales lommepenge hver torsdag efter værelsesrengøring. Takster er fastsat ud fra alder: 6-9

år (50 kr.), 11-13 år (100 kr.), 14-15 år (175 kr.), 16 år+ (325 kr., hvor der selv betales for ting til

hygiejne). Tøjpenge pr mdr.  (500 kr.) bruges efter aftale med egen kontaktperson. Individuelle aftaler for

transportpenge laves med teamleder. Begge vil være tilgængelige hver d. 1 i måneden.

Dusørarbejde belønnes med arbejdsdusør efter KL’s takster, 35 kr. pr. time (2023) eller med fastsatte

opgavetakster. Det er personalet/pedel der definerer hvad der er en mulig arbejdsopgave.

Retningslinjer

Energidrik, alkohol, euforiserende stoffer og våben er ikke tilladt på institutionen. Ved positiv urintest

for euforiserende stoffer underrettes forældre og sagsbehandleren, og det vil det tages op på

ledermødet, hvad der efterfølgende skal ske. Våben konfiskeres af personalet.

Ved rømning (stikken af) bliver efterlyst hos politiet. Vold anmeldes altid til politiet. Grove trusler vil

efter en individuel vurdering også blive anmeldt til politiet. Hærværk udbedres eller erstattes af den,

der udfører det. Groft hærværk anmeldes til politiet. Betaling sker gennem inddragelse af halvdelen af

lommepenge, arbejdsdusør og evt. penge tjent ved arbejde uden for matriklen. Aftale om betaling

underskrives af ledelsen.

Hver afdeling på Piberhus udarbejder tillæg til husregler, som er tilpasset egen målgruppen

bottom of page